Oppgave: Vansker med tekstproduksjon

I fagfilmen så dere hvordan elever bruker ordforslagsfunksjon, talegjenkjenning og stavekontroll. Gjør en oppsummering av de fordelene dere ser ved hver av disse funksjonene for elever som strever med skriving, men vurder også om dere ser at det kan være utfordringer ved bruken av dem og hva som skal til for at elever som har behov for slik skrivestøtte kan ta den i bruk.  

Først individuelt, deretter del i par.

Image
Faksimile av skjema