Diskusjon: Vansker med tekstproduksjon

Arbeid med Elevtekst 2 (under nedlastinger nederst på siden) eller aller helst en tekst skrevet av en elev dere har selv.  

Diskuter ulike tiltak og støtte denne eleven kan ha nytte av for å begynne på en utvikling mot «knowledge transforming». Bruk gjerne Berningers skrivemodell. 

Image
Berningers skrivemodell