Prøv ut i praksis: Undervisning med fokus på skriveprosessen

Planlegg og gjennomfør ei skriveøkt med en tydelig planleggings-, produksjons- og revisjonsdel hvor læreren modellerer. Trekk inn skriveteknologi, og ha et ekstra blikk på elevene som strever.  

I neste økt skal dere dele erfaringene fra denne undervisningen. Vi foreslår presentasjoner på 5 minutter og at det settes av fem minutter til kommentarer og diskusjon. Presentasjonene skal ta for seg et utsnitt av opplegget, hvor dere vektlegger den erfaringen fra gjennomføringen som var mest vellykket, eller den som var mest utfordrende.  

  • Hva gikk bra? Hvorfor?  
  • Hva gikk ikke så bra? Hvordan?

 

Ressurser:

Kompetanseutviklingspakken Lese- og skriveteknologi viser mer om bruk av lese- og skriveteknologi.