Fagtekst: "Selvregulering"

1. Individuelt:

  1. Mange elever med skrivevansker har problemer med å komme i gang med skriving eller de har liten utholdenhet. Kjenner du igjen dette? Noter punkter. 

  2. Les teksten:

     

  3. Ta fram notatene og finn ut hvor dine elever har utfordringer eller hvor de har best potensial for utvikling; i planleggingen, produksjonen eller revisjonen.

  4. Vi har vist hvordan læreren i undervisningen kan støtte eleven direkte, både gjennom god undervisning og individuell støtte. Men elevene kan ikke alltid ha individuell hjelp, de må bli selvstendige etter hvert. Ser du muligheter for å kunne stimulere elevenes selvregulering på de områdene du tidligere har pekt på at det stopper opp? Stikkord: Modellering, refleksjon, metasamtaler. 

 

2. I små grupper:

  1. Samtal om og del det dere har kommet fram til. 

  2. Ser dere justeringer dere vil gjøre i skriveundervisningen?