Diskusjon: Undervisning med fokus på skriveprosessen

Del notater du tok mens du så filmen, først i små grupper og deretter i plenum.

  • Har dere sett noe dere har gode erfaringer med, og ting dere gjerne vil prøve?