Erfaringsdeling: Vansker med tekstproduksjon

Gå sammen i små grupper og del erfaringer fra utprøvingen etter forrige økt:

Dere skulle prøve ut minst en av funksjonene talegjenkjenning, ordprediksjon eller stavekontroll på maskinvare som elevene bruker. I tillegg var det fint om du også prøvde det ut på elever som har vansker med staving, og observerte hvordan de klarte å bruke dette hjelpemidlet.