Oppgave: Undervisning med fokus på skriveprosessen

Hvilke muligheter har elever med lese- og skrivevansker til å få brukt lese- og skriveteknologi på din skole?  Hvor ligger deres forbedringspotensiale?

Skriv hva dere ønsker å forbedre på en post-it-lapp og heng opp på rett plakat:   

  • Utstyr  
  • Programmer  
  • Kompetanse  
  • Administrative systemer