Hopp til hovedinnhold
Scrabblebokstaver i scrabblebokstavstativ
Bok og forstørrelsesglass

Vansker med språk, lesing og skriving


Kompetanseutviklingspakker for barnetrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen. De ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som lese- og skrivevansker, språkvansker, teknologiske hjelpemidler, med mer. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.