Gutt sitter ved pulten og leser i en bok.

Elever som strever med leseflyt

Gjennom "Elever som strever med leseflyt" vil du få mer kunnskap om leseflyt, hvordan lærere kan vurdere elevers leseflyt og hvordan de kan arbeide for å styrke elevers leseflyt når det er nødvendig med individuelle tiltak. Det er også ønskelig at fokuset på måling og formidling av elevers lesehastighet skal reduseres.

Kompetanse som lærere skal sitte igjen med:

  • Kunne vurdere en elevs leseflyt, både ordlesing og intonasjon
  • Kunne organisere ei økt med en elev, for styrking av leseflyt
  • Kunne finne en passende tekst som egner seg til arbeid med leseflyt
  • Kunne styrke elevens ferdigheter i ordlesing og intonasjon

Sentrale begreper:

  • Leseflyt
  • Ordlesing
  • Intonasjon
  • Leseforståelse
  • Lesehastighet

 

Faglig innhold er laget av universitetslektor Edle Inga Bentsen.

Introduksjon til leseflyt

Formålet med denne økta er å forklare begrepet leseflyt og gi et eksempel på hvordan god leseflyt høres ut.

41 min

Ordlesing

Formålet med økta er å styrke kunnskapen om hvordan du kan vurdere hvilke ord som kan by på utfordringer når elever skal lese en tekst og hvordan du kan vurdere elevers ordlesingsferdigheter.

43 min

Intonasjon

Formålet med økta er å styrke kunnskapen om hvordan vi bruker intonasjon til å formidle innholdet i en tekst og hvordan du kan vurdere og styrke elevers intonasjon.

41 min