Gutt sitter ved pulten og leser i en bok.

Elever som strever med leseflyt

Gjennom "Elever som strever med leseflyt" vil du få mer kunnskap om leseflyt, hvordan lærere kan vurdere elevers leseflyt og hvordan de kan arbeide for å styrke elevers leseflyt når det er nødvendig med individuelle tiltak. Det er også ønskelig at fokuset på måling og formidling av elevers lesehastighet skal reduseres.

Kompetanse som lærere skal sitte igjen med:

  • Kunne vurdere en elevs leseflyt, både ordlesing og intonasjon
  • Kunne organisere ei økt med en elev, for styrking av leseflyt
  • Kunne finne en passende tekst som egner seg til arbeid med leseflyt
  • Kunne styrke elevens ferdigheter i ordlesing og intonasjon

Sentrale begreper:

  • Leseflyt
  • Ordlesing
  • Intonasjon
  • Leseforståelse
  • Lesehastighet

 

Faglig innhold er laget av universitetslektor Edle Inga Bentsen.