Ulike tilnærminger til litteratur: Prøv ut i praksis

Samarbeid om å utvikle gode spørsmål til vedlagt tekst, «Tredje innbytter». Se kunnskapen om ulike tilnærminger til tekst i sammenheng med Judith Langers teori om å bygge forestillingsverdener. Bruk vedlagte arbeidsark som støtte i utvikling av spørsmålene.

Tenk at spørsmålene dere lager skal stimulere elevene til å “åpne” teksten for en rikere forståelse og opplevelse. Kunsten er å stille elevene spørsmål som gir rom for utforsking. Det innebærer å stille spørsmål som ikke lukker seg rundt ett riktig svar, men samtidig bør spørsmålene hjelpe elevene til å forholde seg aktivt til det som faktisk står i teksten. Spørsmål som nærmer seg teksten på ulike måter gir elevene støtte til å være aktive medskapere, altså fylle ut tekstens tomrom, lese med fordobling, stille spørsmål og danne hypoteser.

NB: Det er ikke sikkert det er relevant eller interessant å bruke alle tilnærmingene til alle slags tekster. Dere må ta stilling til hva akkurat denne teksten har å by på for elevene å oppdage.

Image
 Veiledning_skjema_utforskende_sporsmaa

Utprøving: 

Gjennomfør en litterær samtale med elevene om teksten «Tredje innbytter». Bruk spørsmålene dere har laget til å hjelpe elevene med en dypere utforsking og til å bygge rikere forestillingsverdener.

Prøv ut om ulike tilnærminger til tekst kan bidra til at elevene får en rikere forståelse og opplevelse av tekstens innhold.

Observer og noter i observasjonsskjemaet (se under Nedlastninger).