Ulike tilnærminger til litteratur: Erfaringsdeling

1. Del etter tur de observasjonene og refleksjonene du gjorde under gjennomføringen av den litterære samtalen med elevene.

  • Hva gikk som forventet?

  • Var det noe som overrasket deg?

  • Hva opplevde du utfordrende?

 

2. Se litterære samtaler i forhold til det å skrive leselogger.

  • Hva er fordelene og ulempene med litterære samtaler kontra skriving av leselogger, med tanke på det å utvikle evne til å tolke og analysere litterære tekster?