Ulike tilnærminger til litteratur: Diskusjon (3)

Diskuter i små grupper, og del så i plenum: 

  • Hvordan kan det å sette teksten i forbindelse med egne erfaringer, andre tekster eller verden utenfor, bidra til å åpne teksten for en rikere forståelse? 

  • Hva bør man tenke over med en elevorientert teksttilnærming i undervisning?