Ulike tilnærminger til litteratur: Diskusjon

Diskuter i små grupper, og del så i plenum:

  • Hva bør du særlig tenke over i undervisningen med en forfatterorientert tilnærming til teksten? 

  • Hvilke andre forfattere eller tekster kjenner dere til, der det kunne vært relevant/interessant å lese med en forfatterorientert tilnærming?