Ulike tilnærminger til litteratur: Diskusjon (2)

Diskuter i små grupper, og del så i plenum: 

  • Hvordan kan det å rette elevenes oppmerksomhet mot virkemidler i teksten bidra til å åpne teksten for en rikere forståelse?
  • Hva bør man tenke over med en tekstinternt tilnærming i undervisningen?