Teksten: Prøv ut i praksis

Gjennomfør følgende undervisningsopplegg:

Bruk samme tekst som du arbeidet med i denne økten.

La gjerne elevene jobbe to og to.

  1. Les gjennom hele teksten i fellesskap.
  2. La elevene undersøke om det er samsvar mellom overskrifter og innholdet i avsnittene.
  3. La elevene gå på jakt etter og markere tekstbindere (Det er ord som og, dessuten, derfor, men, likevel, imidlertid, slik som, også ol.)
  4. Utfordre elevene til å finne ut hvilken informasjon i teksten tekstbinderne binder sammen, og på hvilken måte informasjonen henger sammen (Er det årsaksforklaring, et motsetningsforhold, eller kanskje likheter?).
  5. La elevene diskutere hva de tror andre kanskje vil finne vanskelig å forstå. Utfordre dem til å lage ett eller to oppklarende og/eller utforskende spørsmål til teksten.
  6. La elevene så gå i grupper på 4 og 4 der de spør hverandre og samtaler om spørsmålene de har laget.
  7. La elevene oppsummere (muntlig eller skriftlig) det de mener er tekstens hovedbudskap/hovedpoeng.

 

Skriv ned dine observasjoner og refleksjoner i en liten logg direkte etter undervisningsøkten. Hva fungerte bra? Hva fungerte ikke? Notatene skal tas med til neste samling.