Fagfilm: Tekstlige kvaliteter

I denne filmen ser vi på hva slags tekstlige element kan gi leseren støtte i å skape en helhetlig forståelse av teksten. 

Mens du ser filmen: Tenk over hvordan du som lærer kan hjelpe elevene til å stille spørsmål til tekster de leser.