Tekstanalyse

Finn frem igjen fagteksten du har tatt med.

Sitt sammen to og to, og analyser og vurder mulige utfordringer:

  1. Er det samsvar mellom innhold og overskrifter?
  2. Handler avsnittene om én ting, eller fremstår de som en rekke løsrevne faktasetninger?
  3. Hvilke før-kunnskaper tar du selv i bruk for å fylle ut sammenhenger og trekke slutninger?
  4. Hvilke visuelle bilder skaper teksten?
  5. Finnes det metaforer som må fylles med mening?
  6. Kan teksten oppsummeres i ett hovedpoeng?