Fagfilm: Tekstlige utfordringer

Hva slags krav stiller tekster til leserens førkunnskaper, tanker og konsentrasjon? I denne fagfilmen diskuteres det hvordan tekster stiller krav til at elevene selv skaper sammenhenger og bygger en helhetlig forståelse av teksten.  

Mens du ser filmen: Tenk over hvordan du kan støtte dine elever i møte med ulike type tekstlige utfordringer.