Teksten: Oppgave

Finn frem igjen lærebokteksten du har tatt med.

Diskuter hvordan den aktuelle teksten kan brukes for å utfordre elevenes leseforståelse med utgangspunkt i følgene spørsmål:

  1. Hvilke kvaliteter har teksten til bruk i undervisning?
  2. Inviterer teksten til undring og utforsking?
  3. Hvilke spørsmål til teksten kan utfordre elevene til å finne, tolke, reflektere og vurdere tekstens form og innhold?