Teksten: Aktivering av forkunnskaper

Finn frem og les en læreboktekst på ca. én side som du skal bruke i undervisningen i nærmeste fremtid. Velg en saktekst (ikke skjønnlitterær).

Gå sammen to og to og oppsummer for hverandre hva tekstens hovedbudskap/hovedpoeng er.