Fagfilm: Kunnskaps- og vokabularbygging i engelsk

Intensjonen i sirkelens første fase er å bygge kunnskap om et emne og tilegne seg nødvendig vokabular som støtte for senere skriving.

Filmen viser en 4. klasse i sine forberedelser til skriving av saktekst (en informerende beskrivelse om geita). Dette demonstreres gjennom arbeid med utvalgte tekstkilder som bilde, lesetekst, video og sang og tilhørende aktiviteter: Ord og bilde-match, Loop, Uttaleskygging, Gule ut tekst, Lytt etter ditt ord! og Tankekart. Elevene bygger dermed sin kunnskap både gjennom reseptive og produktive ferdigheter.