Emnebygging: Prøv ut i praksis

Prøv ut én eller flere av læringsaktivitetene for sirkelens første fase i egen engelskundervisning, enten ved å bruke materiellet som foreligger, eller ved å tilpasse dette til et selvvalgt emne. 

Observer underveis og vurder hvordan aktivitetene bidro til å: 

  •  Bygge elevers kunnskap- og vokabular om emnet. 
  • Vekke elevenes interesse og engasjement.