Emnebygging: Erfaringsdeling

Del erfaringer med å bruke Sirkelen for undervisning og læring i planlegging av engelskundervisning.  

  • Hvilke fordeler og ulemper opplevde dere ved å bruke Sirkelen for undervisning og læring som planleggingsverktøy for skriveoppgaver i engelsk?

  • Studer et par av elevbesvarelsene, hva har elevene har lykkes med i skrivingen?