Emnebygging: Diskusjon

Filmen viser bruk av tekstkilder i flere modaliteter og ulike elevaktiviserende metoder for å introdusere og befeste vokabular om emnet «geit». Diskuter i små grupper, og del så i plenum: 

  • Diskuter hvordan aktivitetene som er vist i filmen ivaretar det som er intensjonen med Sirkelens første fase – Emnebygging.  

  • Del metoder dere har gode erfaringer med for ordinnlæring med tanke på å ivareta elevenes motivasjon og ulike måter å lære på?