Emnebygging: Oppgave

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen har utviklet læringsmateriell til forarbeidet med sakteksten som er eksemplifisert i filmen.  Utforsk nettressursen på Fremmedspråksenterets nettsider, Fase 1: Bygge kunnskap.

  • Ord og bilde-match og Loop 
  • Lesetekst (Gule ut tekst
  • Video (Uttaleskygging
  • Sang (Lytt etter ditt ord!

 

Diskuter i små grupper, og del så i plenum: 

  • Hvilke emner vil dere velge for elevenes skriving av saktekst i engelsk?  

  • Hvilke metoder for ordinnlæring ønsker dere å prøve ut i egen praksis? Velg aktiviteter både med tanke på å vekke elevenes engasjement for skriveoppgaven, og med tanke på å bygge kunnskap og vokabular om emnet.