Prøv ut i praksis: Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial?

Velg ett av oppdragene under dere som gruppe eller par ønsker å samarbeide om:

  1. Studer plakaten “Baklengs planlegging” og begynn arbeidet med å planlegge neste undervisningsperiode i tråd med prinsippene for baklengs planlegging. Ha et særlig fokus på å imøtekomme behov elever med stort læringspotensial har i lese- og skriveopplæringen. Et tips kan være å velge ett av punktene som blir presentert i “Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen”. I gjennomføringen skal du spesielt observere elever med stort læringspotensial: Hvordan opplever de undervisningen?
     
  2. Ta utgangspunkt i en plan du skal bruke, og forbedre den for å bedre tilpasse undervisningen med tanke på elever med stort læringspotensial. Hent gjerne tips fra fagteksten “Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen” og plakaten “Baklengs planlegging”. 

 

Ressurs: Eksempler på modulplaner som er utarbeidet i tråd med prinsippene for baklengs planlegging.

Image
Plakat med figur for baklengs planlegging

Ressurser:

Foredrag om baklengs planlegging, ved Henning Fjørtoft, Program for lærerutdanning, NTNU

Planleggingsverktøy i læreplanvisningen (LK20)