Film: "Elever med stort læringspotensial - lærerstemme"

Lærer og talentveileder Anne Maren Meland ved Eiganes skole, deler egne og andres erfaringer om hvordan elever med stort læringspotensial kan oppleves både som utfordrende på ulike måter og som en ressurs i undervisningen.

Mens du ser filmen: Hva kjenner du igjen fra Anne Maren Meland sine beskrivelser?