Diskusjon: Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial?

Samtal med utgangspunkt i spørsmålene under i par eller små grupper, og del i plenum etterpå:

  • Hva dere kjenner dere igjen fra Anne Maren Meland sine beskrivelser?
  • Hva opplever dere som utfordrende med å planlegge undervisning som skal ivareta ulike elever eller elevgrupper i samme klasse?