Diskusjon: Baklengs planlegging

Plakaten viser prinsippene for baklengs planlegging som ble presentert i fagtesten. Diskuter i små grupper med utgangspunkt i fagteksten:

  • Hvilke fordeler ser dere med å bruke prinsippene om baklengs planlegging i egen undervisningsplanlegging? Trekk gjerne inn egne erfaringer i diskusjonen. 
     
  • Mange skoler bruker ulike typer planer, som arbeids- eller ukeplan, tema- eller periodeplan. Hvordan ivaretar slike planer hos dere tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial? 
Image
Plakat med figur for baklengs planlegging