Aktivering av forkunnskaper: Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial?

For å møte elevenes behov i undervisningen, kreves god undervisningsplanlegging.

Individuelt: Tenkeskriv og beskriv din egen planleggingspraksis. Hva gjør du når du skal planlegge arbeid med et nytt tema/en ny læringsperiode? (Ca. 3 min.) 

I par: Del hva dere skrev. (Ca. 2 min.) 

 

Hva er tenkeskriving? Det er en utforskende form for skriving. Formålet med denne øvelsen er å reflektere over egen planleggingspraksis. Skriv ned alle tanker, det er umulig å gjøre “feil”, hold blyanten i bevegelse.