Fagtekst: "Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial"

Hvordan starter dere undervisningsplanleggingen? Ved å undersøke lærebøkene? Tenke over aktiviteter dere har opplevd suksess med tidligere? 

Denne fagteksten presenterer et alternativ til den type planlegging, og tar utgangspunkt i hvor man ønsker at undervisningen skal ende opp, altså målet for undervisningen. Dette er i tråd med fagfornyelsen og det nye planleggingsverktøyet man finner på Udir.no.

Les fagteksten "Baklengs planlegging med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial" (vedlagt under Ressurser). 

 

Forslag til lesemåte: «Les og kommenter».

Gå i grupper på tre. Bli enige om hvem som får rollene A, B og C. A leser første avsnitt høyt og B kommenterer innholdet i det som blir lest. C lytter. Deretter leser B neste avsnitt høyt mens C kommenterer og A lytter. (Fortsett ut teksten.)