Prøv ut i praksis: Hvordan differensiere undervisningen?

I små grupper eller par, planlegg et differensierte undervisningsopplegg eller en differensiert læringsaktivitet. Bruk plakaten (se vedlegg) med Blooms taksonomi og ABC-modellen som støtte. Husk å starte med nivå C/D for å sikre at elever med stort læringspotensial får utfordringer å strekke seg mot. Ta hensyn til funn dere gjorde i førvurderingen og de kunnskapene dere har om den enkelte elevs nivå, interesse og læringsprofil i planleggingen. I gjennomføringen skal dere særlig observere elever som arbeider med nivå C/D. 

 

Erfaringsutveklsing

Avtal når undervisningen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt til å dele erfaringer fra utprøving. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan opplevde dere å bruke Blooms taksonomi og ABC-modellen til å differensiere i undervisningen? 
  • Hvordan responderte elevene på nivåinndelingen? 
  • Hvilke observasjoner gjorde dere av elever som arbeidet på nivå A og C/D? 
  • Observerte dere noe interessant eller uventet?
Image
Plakat med figur

 

Tips til videre lesing om temaet differensiering:

«Differensiering for elever med akademisk talent», hentet fra Elever med akademisk talent i skolen (2014) av Ella Cosmovici Idsøe.

«Talentutviklende undervisning», hentet fra Talent i skolen: Identifisering, undervisning og utvikling (2012) av Poul Nissen, Ole Kyed, Kirsten Baltzer og Kjell Skogen.