Diskusjon: Hvordan differensiere undervisningen? – 1

Diskuter i hvilken grad påstandene under er passende for deres undervisningspraksis:

  1. På vår skole tilpasser vi undervisningen like godt til alle elevgruppene.
  2. Det er best å planlegge en undervisning tilpasset elevene på «midten», for da treffer du flest elever.
  3. Vi har alltid flere repetisjonsoppgaver til dem som blir fort ferdige. 

 

Forslag til struktur på diskusjonen: Think – pair – share. 

Think: Hver lærer tenker for seg selv, og skriver ned minst 3 punkter til hvert spørsmål.  (Ca. 2 min)

Pair: Del punktene i par, og bli enige om to sentrale punkter til hvert spørsmål. (Ca. 4 min)

Share: Hvert par deler sine punkter, ikke gjenta punkter som allerede er sagt. (Ca. 4 min)