Fagfilmer: "Differensiering i praksis"

I dette øktelementet finner dere flere korte filmer som viser hvordan ulike metoder for differensiering kan gjennomføres i klasserommet. Her kan dere selv velge hvilke filmer dere ønsker å se – se gjerne alle. Tittelen på filmen forteller hva slags form for differensiering som står i fokus i den enkelte filmen.

Mens dere ser filmen(e): Let etter tips om hvordan lykkes med god differensiert undervisning som dere prøve ut i egen praksis. Hvordan kan du overføre det du ser i filmen(e) til eget klasserom?