Diskusjon: Hvordan differensiere undervisningen? – 2

I en differensiert undervisning blir det tatt hensyn til at elever lærer på ulike måter, i ulikt tempo og har ulike evner og interesser (Idsøe, 2014).

Studer plakaten «Verktøy til å differensiere i undervisningen» (se vedlegg under Nedlastinger) som viser sammenhengen mellom de to verktøyene presentert i fagfilmen, Blooms taksonomi og ABC-modellen.

Image
Plakat med figur

Diskuter i små grupper:

  • Hvilke fordeler ser dere med å bruke disse verktøyene til å planlegge og gjennomføre differensiert undervisning?
  • Hvilke utfordringer kan man møte ved å bruke Blooms taksonomi og ABC-modellen som planleggingsverktøy for differensiert undervisning?

 

Forslag til struktur på diskusjonen: Post it-metode.

Heng opp to plakater (se vedlegg, “Plakater”),  hver med hver sin overskrift «Fordeler» og «Utfordringer». Hver lærer får en liten bunke med post it-lapper og skriver forslag til hvilke fordeler og utfordringer man ser med å bruke Blooms taksonomi og ABC-modellen som verktøy for å planlegge og gjennomføre differensiert undervisning. Heng lappene opp på plakatene, ett moment per lapp (ca. 3 min). Del og diskuter forslagene i plenum (ca. 7 min). Tips: Den som leder økta kan samle forslagene i for eksempel et word-dokument og dele med gruppa i etterkant.