Diskusjon: Hvordan differensiere undervisningen? – 3

I fagfilmen Hvordan differensiere undervisningen? Teoretiske perspektiv utvides ABC-modellen med et mulig Nivå D. I skolen har vi elever med stort læringspotensial og noen med ekstraordinært læringspotensial. Disse kan ha læringsbehov som strekker seg over de tre foregående nivåene. Et mulig nivå D vil derfor gå utover det mål i læreplanen forventer av elevene i forhold til deres alder. Elevene vi sikter til her kan for eksempel ha ekstraordinære evner innenfor lesing, skriving og/eller muntlighet, og vil trenge spesielle ekspertoppdrag. Det kan være oppdrag som:

 • å kopiere skrivestilen til en forfatter
 • oversette tekster
 • skrive videre på fortellinger
 • omsette klassiske tekster til vår tid
 • omskrive en historie ut fra en annen enn hovedpersonens synsvinkel
 • skrive tekster til publisering, f.eks. lokalaviser eller Si ;D i Aftenposten Junior
 • danne lesegrupper for elever med samme interessefelt, f.eks. på tvers av klasser og klassetrinn
 • lese flere bøker av samme forfatter og gjennomføre en forfatterstudie ved å se på f.eks. skrivestil
 • være medredaktører i tidsskrift, f.eks. skoleavisen
 • samarbeide med andre arenaer utenfor skolen, som Forskerfabrikken
 • delta i konkurranser som Unge Forskere

 

Diskuter i små grupper med utgangspunkt i spørsmålene under, og del i plenum etterpå:

 • Hvilke erfaringer har dere med å gi oppdrag ut over det forventede i læreplanen?
 • Har dere flere tips og forslag til hva slike oppdrag kan være? Diskuter gjerne med utgangspunkt i elever dere har på skolen nå med stort og/eller ekstraordinært læringspotensial og behov disse har.

Tips: Den som leder økta kan samle forslagene digitalt (f.eks. i et worddokument) og dele med gruppa i etterkant.