Fagfilm: "Hvordan differensiere undervisningen? Teoretiske perspektiv"

Begrepene berikelse, differensiering og tilpasset opplæring handler i stor grad om det samme. I praksis vil det si de tilpasninger, verktøy og metoder læreren tar i bruk for å skape et godt læringsmiljø hvor elevene opplever å bli oppmuntret til kreativitet og utfordret til å tenke avansert ut fra deres forutsetninger og behov (Smedsrud & Skogen, 2016; Idøse, 2014).  

I denne fagfilmen forklarer  Trude Alfsvåg, universitetslektor ved Lesesenteret, hvordan man kan lage differensierte læringsaktiviteter og organisere tilpasset undervisning for å ivareta behovene til elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial.

Mens dere ser filmen: Tenk særlig over hvordan du kan gjennomføre differensiert undervisning i eget klasserom.