Person som leser

Oppfølging av kartleggingsprøven i lesing for 1. og 3. trinn

I denne språkløypa ser vi på konkrete ressurser som kan støtte læreren for å gjennomføre tiltak for elever som strever med lesing. Vi ser også på hvordan lesing er en helhet som viser seg best i leseflyt der ordlesing, språkforståelse, staving og leseforståelse har stor innvirkning.

Til denne språkløypa må du ha med resultatene fra kartleggingsprøven for dine elever og oppfølgingsmaterialet Bruer inn i teksten-kortene (skrives ut herfra: digital lenke).

Denne Språkløypepakken er lagt opp slik at den første økta er grunnleggende, mens de andre øktene velges ut fra hvilke tiltak/«bruer» man ønsker å gjennomføre for elever som strever med lesing.

Språkløypa er laget for oppfølging av obligatorisk kartlegging på 3. trinn, men kan også brukes for oppfølging av frivillig kartlegging på 1. trinn. 

Image
Bruksanvisning til språkløypa

 

  • Hvordan bruke «bruer inn i teksten» som konkrete ressurser for å følge opp elever som skåret i oppfølgingsområdet på kartleggingsprøven?
  • Hvilke «bruer» passer best til hvilket oppfølgingsområde?