Jente sitter og tenker

Språk i matematikk

Matematikk er ikke bare tall. Hvordan kan vi finne ut hva elevene legger i ulike ord og symboler og gi dem en mer presis forståelse?

Språk i matematikk består av tre økter. I den første økten ser vi på ulike oppfatninger av ord. Hvorfor det er viktig å avdekke elevenes forståelse er tema for andre økt og i den tredje økten ser vi på hvordan vi kan arbeide for at elevene skal få en presis matematisk forståelse av ord. I arbeidet med ressursene ønsker vi å legge til rette for gode samtaler der en vurderer egen praksis og hvordan en kan arbeide med dette i praksis.

Faglig ansvarlige for pakken: Venke Helen Thorsen, pensjonert rådgiver PPT, Kari Kallevik, rådgiver PPT og Elisabet Lindland Nordbø, spesialpedagog i skolen, i samarbeid med Mary G. Billington, Lesesenteret

Sentrale spørsmål:

  • Hvorfor er det viktig å ha en presis matematisk forståelse av ord?
  • Hvilke ord og symboler er det viktig at elevene har en presis forståelse av i begynneropplæringen i matematikk?
  • Hvordan legge til rette for samtaler og andre aktiviteter som vil avdekke elevens forståelse av viktige ord og symboler i matematikk?