Ikon - voksen leser for tre barn

Lesing i begynneropplæringen

Hvordan kan en fremme elevenes leseferdigheter gjennom å legge til rette for veiledet lesing, elevenes egen lesing og formidling av litteratur?

Å lese i begynneropplæringen handler om å kombinere deler og helheter. Deler er bokstaver og ord, og helheter er setninger og tekst. Dette kalles også metoder i leseopplæringen, og er et viktig element i veiledet lesing. Småbøker blir ofte brukt i veiledet lesing og vi ser på utfordringer knyttet til nivådeling og bruk av småbøker. Egen lesing er viktig også i begynneropplæringen og ikke minst formidling av litteratur. I denne pakken får du vite mer om disse temaene.  

  • Hva kjennetegner de ulike metodene i begynneropplæring? 
  • Hvordan arbeide med veiledet lesing? 
  • Hvordan kan småbøker brukes i begynneropplæringen? 
  • Hvordan motivere elevene til egen lesing? 
  • Hva kjennetegner en god høytlesingstund? 

 

Pakken er laget av: Inga Kjerstin Birkedal, Anne Håland og Maya Dybvig Joner.