Veien videre - analyseskjema og temahjul som utgangspunkt for diskusjon

I oppstartsøkten fylte dere ut et skjema for analyse av egen praksis. Analysen er en god støtte for valg av utviklingsområder for overgangen fra barnehage til skole.

Gå sammen i grupper på tre til fem:

  • Gå gjennom skjemaet sammen og begrunn hvorfor dere har vurdert spørsmålene slik dere har gjort.
  • Formuler forslag til utviklingsområder knyttet til kommunes overgangsrutiner.

Dette arbeidet kan munne ut i en plan som ivaretar de forutsetningene som må være på plass for å gi barna en god overgang fra barnehage til skole. Videre arbeid må tilpasses den enkelte kommune og andre fagområder som man også ønsker at en plan for overgangen fra barnehage til skole skal ivareta.

Temahjulet

Overgangspakken er bygd opp rundt temahjulet. Med utgangspunkt i diskusjonen fyller dere ut deres eget temahjul med prioriterte områder for det videre arbeidet med å skape en handlingsplan for en god overgang. 

Hver gruppe får et A3-ark med temahjul som fylles ut. Arkene tas med i det videre arbeidet med å utvikle en handlingsplan for kommunen.