Praksiseksempel: Planetringen barnehage - Det siste året i barnehagen

Planetringen barnehage i Malvik kommune viser oss hvordan de arbeider med femåringene det siste året i barnehagen, der barnas erfaringer, opplevelser og initiativ har stor innflytelse på det pedagogiske innholdet. I tillegg tilrettelegger de det fysiske miljøet og har et variert utvalg av materialer som støtte i arbeidet med språk, lesing og skriving for alle barna. Barnehagen definerer blant annet voksenrollen som en sentral faktor for å lykkes med arbeidet. Personalet skal være tilgjengelige, utfordre, tilrettelegge, veilede og observere.

Gjennom aktiviteter og ved å skape relasjoner ser de ansatte hvor og når de kan utfordre barna og støtte dem i deres læringsprosesser. Det er gjennom leken barna skaffer seg erfaringer og forståelse. Alt de gjør det siste året er en del av de såkalte «skoleforberedende» aktivitetene som skal ruste barna til overgangen. Aktivitetene er først og fremst gode for barnet her og nå, men de er også nyttige for dem når de senere skal inn i skolen.