Film: Brev til en skolestarter

Hvordan ta vare på det kompetente barnet og anerkjenne barnas perspektiv?

Pedagogene i barnehage og skole må ha kunnskap om og forståelse for hvordan barn lærer, tenker, reflekterer og betrakter verden rundt seg. Når skolen bygger på kjente arbeidsmåter og barnas egne erfaringer og kunnskaper om språk, lesing og skriving vil dette være med på å skape trygghet og oversikt for dem. Et godt samarbeid mellom barnehagen og skolen legger til rette for at barna får en best mulig start på skolen.

Ved Charlottenlund barneskole fikk førsteklassingene i oppgave å skrive et brev til en skolestarter og fortelle hva de syntes var viktig å få vite om skolen.