Studentidentitet: Prøv ut i praksis

Samarbeid om å lage et undervisningsopplegg der dere har særlig fokus på å tilrettelegge for utvikling av studie- og studentkompetanse. Konsentrer dere gjerne om ett av punktene under, som er virkningsfulle for å fremme utvikling av studentidentitet: 

  • la eleven møte utfordrende personlige og faglige krav
  • la eleven få jobbe med dybdelæringsoppgaver 
  • gi elevene mulighet til å utvikle hensiktsmessige læringsstrategier
  • som lærer: tre tilbake fra formidlerrollen og inn i rollen som aktiv veileder 

 

Erfaringsutveksling:

Avtal når utprøvingen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt for å utveksle erfaringer. Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan tilpasset dere undervisningen for å fremme utvikling av studentidentitet? 
  • Hva fungerte bra, hvorfor?
  • Hvilke justeringer gjør dere til neste gang?