Studentidentitet: Diskusjon (2)

Forslag til metode: think - pair - share. 

  1. Tenk over individuelt: Hvordan kan man som lærer påvirke elevenes innstillinger til å være student? 

  2. Del i par, og bli enige om de tre punktene dere mener er viktigst. 

  3. Del punktene fra hvert par i plenum (ikke gjenta punkter som allerede er sagt), og diskuter hvordan dere sammen kan lykkes med disse punktene i undervisningen.