Fagtekst: Studentidentitet

Førlesing: Noter ned to-tre forskjeller i innstilling til skole og arbeid med fag som skiller eleven fra studenten.

Lesefase: Les fagteksten "Studentidentitet" individuelt (se vedlegg under Ressurser).

Etterlesing: Se på egne notater fra førlesing, og diskuter i par måter å påvirke elevenes innstillinger på.