Studentidentitet: Diskusjon

Diskuter i små grupper med utgangspunkt i spørsmålene under, oppsummer i plenum:

  • Del punktene dere noterte underveis i filmen. Hva vil dere si er det viktigste en lærer kan gjøre for bidra til å utvikle elevens studentidentitet? 

  • I filmen brukes en anaologi, mestersmeden og svennen. Overfør analogien til eget klasserom og tenk over hvordan eleven gradvis utvikler seg fra elev til student. Hvordan bygger dere opp under motet og evnen til å bli selvstendig i tenking og arbeid? Hvordan veksler dere mellom lærerollen og veilederrollen?