Selvregulert læring: Diskusjon

I små grupper: Ta utgangspunkt i et eget undervisningsopplegg, praksiseksemplet "Propaganda" (undervisningsplanen) eller egne erfaringer, og diskuter hvordan dere kan støtte elevenes selvregulerte læring i de ulike fasene av undervisningen: 

  • Hvordan kan undervisningen åpne for å la elevene sette seg egne mål?
  • Hvordan kan  det legges til rette for at elevene finner fram til effektive strategier?
  • Hvordan kan egenevaluering eller logg brukes i undervisningen? 
  • Når kan elevene motivere seg selv?

Oppsummer i plenum, og diskuter spørsmålet under: 

  • Hvilke muligheter til forbedring for å støtte til selvregulering ser dere i egen undervisningspraksis?