Fagfilm: Selvregulært læring

Denne filmen diskuterer hva som menes med selvregulert læring og hvordan en undervisning som støtter elevenes muligheter for selvregulering kan se ut. 

Mens dere ser filmen: Tenk over hva slags støtte elevene trenger underveis i de ulike i fasene av undervisningen for best å kunne regulere egen læring.