Selvregulert læring: Prøv ut i praksis

Samarbeid i par eller små grupper: Prøv ut det å bruke egenevaluering eller logg i et tema eller en oppgave elevene arbeider med nå. Hensikten er å få innsikt i elevenes arbeidsprosesser/læringsstrategier og hvordan de overvåker egen læring. Tenk nøye over hvilke spørsmål elevene bør reflektere over i egenevalueringen, eller hva slags støtte de trenger for å skrive seg til innsikt i en logg. 

Ta vare på noen av evalueringene/loggene elevene skriver, til utgangspunkt for diskusjon når dere skal har erfaringsutveksling. 

 

Erfaringsutveksling: 

Avtal når utprøvingen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt for å utveksle erfaringer. Legg frem et par evalueringer/logger og diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvilke innsikt får dere i elevenes arbeidsprosesser? Bruker de hensiktmessige strategier? Hvordan lykkes de i å overvåke egen læring? 
  • Hvilke fordeler ser dere med å bruke egenevalueringer eller logger i undervisningene for å fremme selvregulert læring? 

 

Mer om selvregulering:

Mossige, M., & Bunting, M. (2014). Tilrettelegging for elevene som aktører i eget læringsarbeid. In M. Bunting (Ed.), Tilpasset opplæring i klasserommet. Oslo: Cappelen Damm.
Mossige, M. Selvregulering – en utfordring både for lærer og elev (lenke)